I over 25 år har denne formen for legalisert korrupsjon foregått i Norge. Til tross for at alvorlige skader kan påvises med adekvat radiologi tillater norske myndigheter dette fortsatt. Det er en skam for Norge !

«- Vi har en rekke tilfeller hvor forsikringsselskapenes nevrologer har fastslått svært lave grader av arbeidsuførhet etter nakkeslengskader. Andre nevrologer pasientene har blitt undersøkt av har derimot funnet stor grad av arbeidsuførhet.»

http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/d14226.htm