Kjell har arbeidet hele livet og betalt sin skatt med glede. Sjokket var derfor stort når norske leger nektet han operasjon for en arbeidsrelatert nakkeskade, slik at han måtte si opp jobben. Siden ble han operert i Bankok for egen regning, en livsviktig operasjon. Men norske myndigheter refunderte ikke en krone til uføretygdede Kjell.

» – Hvorfor får du ikke dekket nakkeoperasjonen og de andre helserelaterte utgiftene du har?

– Ja, det skulle jeg gjerne ha visst. Til tross for at jeg er medlem av norsk folketrygd får jeg null hjelp. Jeg har sendt mange brev uten å få svar. Å kommunisere med dem er nesten umulig, sier Kjell og forteller at han har måttet forholde seg til et utall av saksbehandlere.»

– Jeg er blitt rundlurt av Norge