Regjeringen nekter kjeveskadde helsehjelp

Regjeringen nekter kjeveskadde helsehjelp

Pasienter med invalidiserende kjeveleddsdysfunkjsjon (TMD) går i årevis uten diagnose og behandling. «Samtidig som Helsedirektoratet konkluderer med at disse pasientene ikke kan få god nok behandling i Norge, mener Klagenemnda for behandling i utlandet tvert...