«Både Høyre og Fremskrittspartiet krever full gjennomgang av regelverket og at regjeringen griper inn. Pasienter får avlslag om støtte av kontoret for utenlandsbehandling, med begrunnelse om at det fins behandling her til lands.

Helsedirektoratet konkluderer på sin side med at det ikke finnes slik behandling i Norge.

– Da mener jeg vi må få ryddet opp med en gang og sørge for at de pasientene får tilbudet de faktisk har krav på, sier Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet.

– De må få et behandlingstilbud, enten i Norge eller i utlandet, og det er det helseministeren som må rydde opp i, sier leder Bent Høie i Stortingets helsekomité.»

TV2: Krever at regjeringen tar seg av kjeveskadde