Helsedepartementet har nå satt av penger øremerket en pasientgruppe som har lidd lenge med ubehandlede kjevesmerter. Midler er nå overført Helsedirektoratet og helseforetaken. Sammen med helseforetakene skal de i løpet av året ha et behandlingstilbud på plass.

Direktoratet påpekte selv for et år siden at denne pasientgruppen lider på grunn av manglende kompetanse og behandlingstilbud i Norge. I en rapport til Helsedepartementet påpekte de «mange pasienter har gjennomgått behandling av mer eller mindre eksperimentell karakter med variabel grad av vitenskapelig dokumentasjon, Det antas at noen er blitt påført irreversible forandringer via slike tilbud». Hvordan de nå plutselig skal endre på dette i løpet av et år klarer de ennå ikke forklare.

Som TV 2 tidligere fortalt har en del pasienter selv betalt flere hundre tusen kroner for å få bli operert i utlandet. Mange av dem håper å få refundert disse pengene eller at disse utenlandsoperasjonene skal innlemmes i en refusjonsordning.

Men Helsedirektoratet er skeptiske.

– Vi mener at vi i Norge skal klare å komme opp med et offentlig tilbud. Dette skal koste pasientene minst mulig men vi ønsker ikke å sende dem til utlandet. Det kan derimot bli aktuelt å innhente utenlandske spesialister til Norge, sier Lunken.

Les hele saken hos TV2