I Norge får ikke alvorlig nakkeskadde diagnoser eller behandling. Dette gjelder Sverige også. Ettersom man ikke får behandling for skadene blir den skadde sykere og sykere , og blir overlatt til seg selv . Legene nekter å ta i bruk adekvate diagnostiske metoder med dynamisk radiologi . På den måten blir ikke alvorlige instabilitetsskader i nakken diagnostisert. Dermed slipper forsikringselskapene også i mange tilfeller å betale ut erstatning mange skadelidte har krav på, og legene kan fortsette å skrive spesialisterklæringer på oppdrag for forsikringselskapene hvor man benekter at skadene eksisterer.

Dette setter skadde mennesker i avmakt , uten medisinsk oppfølging og ofte uten økonomiske midler til livets opphold.

I artikkelen/videoen i lenken beskrives sitasjonen for en nakkeskadd i Sverige , og sitasjonen kan sammenlignes med norske forhold.

Övergiven i sängen