De blir overlatt til seg selv, mange totalt invalidisert, uten adekvat medisinsk oppfølging og blir trakassert i det norske systemet.

Det er ikke bare den skadde som lider av dette, men hele familier. Familier går i oppløsning på grunn av situasjonen.

Barn lider i Norge på grunn av dette. De uskyldige små blir den tapende part.

Hvorfor får ikke mamma hjelp av legen? spør barna foreldrene. Spørsmålet forblir ubesvart. Barna vil hjelpe, men etterhvert går det over i sorg og sinne som de ikke forstår..

Svaret er at ingen engang får rett diagnose på skaden fordi man bruker ikke de radiologiske metodene som er nødvendig i Norge. Folk blir satt i avmakt av den norske stat.

Norske politikere er for feig til å svare. De vet om situasjonen, de har kommet med lovnader de ikke holder. De lar korrupsjonen fortsette slik at de med økonomiske interesser får gjøre som de vil. De svikter den skadde, hele familier og samfunnet forøvrig.

Er det dette samfunnet vi vil at barna våre skal vokse opp i?