I Norge finnes det ikke alvorlige nakke-og kjeveskader. Det har helsedirektoratet bestemt. I Norge heter det nakkesyndrom, kronisk nakkesmerte, uspesifiert sykdom i kjeven osv og så utløser ikke disse subjektive symptomdiagnosene noen rettigheter. Ikke akkurat festlig da når fastlegen for hundrede gang sier: kronisk nakkesmerte og ondt i kjeven er vanlig i befolkningen, og får det til å høres trivielt ut. At det er snakk om alvorlige skader med en symptomliste langt som et ondt år blir ikke nevnt med et ord.

Fastlegene blir feilinformert av helsedirektoratet. Ansvaret for å hjelpe skadde er dermed pulverisert, og det føles som at fastlegen er redusert til en byråkrat som bare pusher piller for legemiddelindustrien til mennesker med manglende eller gale diagnoser.

Etter å ha gått noen runder gjennom systemet i NAV, domstoler og hos ulike spesialister så får man en ide.. Jeg kan prøve å få diagnose i et annet land. For det har jeg krav på i følge EØS-lovgivningen. Ingen hjelper pasientene med denne informasjonen heller, og når man søker refusjon for den korrekte og objektive utredningen i utlandet så får man avslag av HELFO. Begrunnelse : «Denne utredningen/ behandlingen finnes ikke i Norge. «.  Det har også helsedirektoratet bestemt.

Akkurat, det finnes ingenting, og så blir man nektet helsehjelp i utlandet også , selv om man har krav på å få det dekket.

Så der står vi norske pasienter, med en stat som skjuler, manipulerer og holder tilbake informasjon og et helsevesen som forakter pasientene, samtidig som politikerne hyler rundt seg om at folk må i jobb.
Nei, å være nakke-og kjeveskadd er ikke bare bare…