TV 2 har idag tatt opp en av de største medisinske skandalene i norsk helsevesen. Alvorlige nakkeskader ( leddbåndskader og i mange tilfeller også bruddskader)blir oversett i norsk helsevesen, og det er titusenvis i Norge som er ufør på grunn av dette. Konsekvensene av å ikke få diagnoser og adekvat behandling er et liv i store smerter og mange alvorlige symptomer og følgestilstander som fører til invalidisering. Ettersom man ikke får korrekte diagnoser i Norge mister man sine rettigheter hos f.eks NAV og mange blir nektet erstatning hos forsikringselskapene.

Dette har pågått lenge i Norge , og er bevisste handlinger fra helsemyndigheter , legeforeningen og forsikringsselskapene. Med andre ord det er korrupsjon hvor norske leger er til salgs og sitter i dobbeltroller hvor man benekter at skadene finnes. Kunnskapen om skadene har vært kjent i flere tiår.

http://www.tv2.no/v/1006151/