I media har det blitt satt søkelys på at alvorlig nakkeskadde pasienter ikke får korrekt utredning i Norge, gjennom artikler i f.eks Dagbladet, TV2, og NRK. Pasienter har reist til utlandet for å få korrekte diagnoser med stående MR av alvorlige nakkeskader.
En undersøkelse med en stående MR maskin kan gi bedre og mer nøyaktig diagnostikk, ikke bare på nakkeskader , men hele ryggen, og andre ledd i kroppen.

På spørsmål fra TV2 om det er økonomiske årsaker til at pasienter ikke får tilbud om stående MR undersøkelse i Norge så sier seksjonsoverlege på Haukeland universitetsykehus Per Kristoffersen dette.

– Sannsynligvis ikke direkte, man har valgt å velge maskiner som man kan bruke til flest mulig pasienter der man er, men som sagt, har man et pasientgrunnlag som er godt nok så vil en sånn maskin være nyttig for ganske mange pasienter.

Han går ikke mer inn på om det er et pasientgrunnlag i Norge for dette. Dette burde imidlertid ikke vært ukjent for noen i helsevesenet.

Norge ligger nemlig helt på verdenstoppen med hensyn til forekomst av kroniske muskel- og skjelettplager.
Ved inngangen til 2012 var om lag 130 000 personer uføretrygdet pga. ME/kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, nakkesmerter, muskel- og skjelettlidelser, uspesifiserte ryggsmerter og uspesifisert sykdom i kjeve.

Ifølge en oversikt fra Global Burden of Disease er Norge ranket nest nederst av 15 sammenlignbare land i verden når det gjelder redusert livskvalitet grunnet helseplager. Muskel- og skjelettplager er den største årsak til dette, og i da i særdeleshet ryggsmerter.

Det er ingen helhetlig plan for området muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.
Det er laget nasjonale handlingsplaner for mange andre sykdomsgrupper, men for den aller største mangler denne handlingsplanen.

Skader, sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet koster rundt 70 milliarder kroner hvert år. Det er helt åpenbart at det er mye som ikke fungerer i Norge , og det er oppsiktsvekkende at norske helsemyndigheter ikke gjør noe med dette.

Det vil si at dersom det ikke er økonomiske faktorer som ligger bak , som seksjonsoverlege Kristoffersen hevder og pasientgrunnlaget åpenbart er massivt ,så må årsaken til at norske pasienter ikke får korrekt utredning opplyses om av norske helsemyndigheter.

Se innslaget fra TV2 om at alvorlig nakkeskadde pasienter må til utlandet for å få diagnoser:

http://www.tv2.no/v/1006151/