EFTA sitt overvåkningsorgan ESA har nå varslet norske myndigheter om at Norge bryter EØS-regelverket, og i praksis nekter norske pasienter utredning og behandling i utlandet etter gjeldene regelverk.

Nakke-og kjeveskaddes landsforening har gjennom flere år påpekt disse bruddene, og mange har sendt sine klager da de er blitt nektet sine rettigheter til behandling i utlandet.

ESA har satt opp fire punkter Norge bryter i forbindelse med dette.

1. Det norske regelverket tar ikke hensyn til hva som er anerkjent og akseptert internasjonal medisin i sine vurderinger om pasienter har rett til å få dekket kostnader til behandling i utlandet.

2. Det går også på lovverket ved fristbrudd for behandling i Norge at pasienter ikke får det de har krav på om norsk helsevesen ikke holder tidsfristen for behandling i Norge , og at pasienten ikke får dekket behandling i utlandet.

3. Et tredje punkt er at når en pasient har rett til behandling i Norge så kan man ikke avslå at en pasient skal få dekket sine utgifter til behandling i utlandet om internasjonal medisin slår fast at behandlingen er mer effektiv i utlandet enn i Norge, selv om norsk helsevesen er uenig i det.

4. Det norske systemet bygger heller ikke på objektivitet, ikke-diskriminerende og transperante kriterier med tanke på hva som er en pasients rettigheter. Dermed blir det uklart hva pasienter kan få dekket av behandling i utlandet og hva man kan få dekket økonomisk i forbindelse med dette.

Norske myndigheter har fått to måneder til å svare, og basert på det svaret Norge gir vil ESA vurdere hva de skal gjøre videre i denne saken.

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/772442.pdf