Nok et eksempel på det som gjelder titusenvis av pasienter i Norge. Norske leger har ikke kompetanse på nakkeskader, og de tar ikke korrekte bilder av nakken. I Norge tar man ikke dynamiske bilder av nakken i bevegelse i vektbærende posisjon. Dette fører til feildiagnoser, feilbehandling og tap av rettighetigher i instanser som NAV.

Dermed må norske pasienter til utlandet for å få stilt korrekte diagnoser, og betale for dette selv. Dette er også brudd på EØS-regelverket ettersom norske pasienter skal fritt kunne reise til utlandet og få dekket dette. Norske helsemyndigheter tillater dermed at pasienter blir feildiagnostisert og feilbehandlet i norsk helsevesen, samt nekter norske pasienter rettighetene til refusjon av kostnadene til korrekt utredning og behandling i utlandet.