I Norge blir ikke nakkeskader undersøkt med adekvate radiologiske metoder. Dette innrømmes i denne artikkelen fra legeforeningen, alikevel konkluderer de med at skader er psykosomatisk.

«Hos pasienter med mistenkt instabilitet i øvre del av halsryggsøylen (f.eks. bevegelsesrelaterte nevrologiske symptomer) er funksjonell MR-undersøkelse av kranio-cervikal-overgangen den beste undersøkelsesmetoden for å kartlegge mulige skader i øvre ligamentstrukturer, som ligamentum alare. Dette er imidlertid et diagnostisk tilbud som foreløpig er lite utviklet i Norge.»

http://tidsskriftet.no/article/545597