I Norge får ikke nakkeskadde korrekt utredning med funksjonsbilder . Dette er bevisst utelatt i helsedirektoratet sine retningslinjer for radiologi , og er motstridende med EUs retningslinjer for radiologi og internasjonal anerkjent medisin. Man må benytte funksjonsbilder for å påvise instabilitet i nakken.
Legeforeningen hadde i 1994 retningslinjer for hvordan bildene skulle tas i funksjon. Disse er nå forsvunnet som dugg for solen, og erstattet med retninglinjer hvor skadene ikke eksisterer.

I tillegg til dette så er det forsikringsleger via legeforeingen som underviser norske leger i hvordan skrive erklæringer til forsikringsselskapene. Dette er en praksis som ikke gangner de som blir skadet. Først blir man ikke hjulpet i helsevesenet , og deretter blir mange overkjørt av forsikringselskapene ettersom man ikke har fått noen diagnose etter anerkjente metoder og prosedyrer.

http://www.aftenbladet.no/…/Advokater-kritiske-til-legekurs…

http://old.pko.no/SUS/rtgretno.pdf

http://emedicine.medscape.com/article/397563-overview#a1

http://emedicine.medscape.com/article/1265682-overview

http://emedicine.medscape.com/article/1343720-workup#c3