En tysk kirurg har siden tidlig 2000 operert hardt nakkeskadde nordmenn som ikke har fått hjelp i Norge. En overlege ved Regionsykehuset i Trondheim uttalte den gang: 1) «Det arbeidet den tyske kirurgen utfører er svært seriøst. Jeg ønsker selv å reise til Tyskland for å studere det nærmere.»

En avdelingsoverlege ved Rikshospitalet sa dette til Aftenposten sommeren 2001 om diagnose og operasjon i de to øverste nakkeleddene 2): «Vi utfører slike operasjoner her på Rikshospitalet. I vår skala er dette enkle inngrep. Det er ikke noe problem å undersøke disse pasientene med objektive metoder. Vi har tatt i bruk åpen, funksjonell MR som kan påvise skader i dette området i nakken.»

Samme avdeling går i rettett 6 uker senere, etter å ha mottatt en rekke henvisninger fra optimistiske leger og pasienter 3): «Vi kan ikke utføre operasjoner på skader vi ikke skjønner at er der. Vi mener fortsatt at disse skadene er for dårlig dokumentert. Den åpne MR maskinen rekvireres kun til forskning. Pasientenes henvendelser sendes i retur.»

Omtalte avdelingslege ved Rikshospitalet er senere gjenstand for et oppslag i Dagbladet i 2008 4): «en gjennomgang av dommer viser at han i åtte av ti tilfeller svarer nei til at det er sammenheng mellom ulykken og skaden. Samtidig tjener han hundretusener hvert år på å skrive spesialisterklæringer for forsikringsselskapene.»

Motstridende uttalelser og systematisert inhabilitet som her kommer frem er regelen i dag – ikke unntaket. Pressen er imidlertid mer forsiktig enn noengang når det gjelder å belyse de omfattende systemfeilene, selv om stadig flere enkeltskjebner løftes frem.

1) http://tux1.aftenposten.no/forbruker/helse/d209246.htm

2) http://tux1.aftenposten.no/forbruker/helse/d209721.htm

3) http://tux1.aftenposten.no/forbruker/helse/d218643.htm

4) http://www.lfn.no/…/Dagbladet_2008-02-24_DetteErLegenDuIkke…