Ny vitenskapelig publikasjon fra Sverige konkluderer med at man kan se skadeomfanget på en bedre måte om man tar bilder i vektbærende posisjon med stående MR. For å kunne påvise skadene vil man ikke se instabilitet i nakken om man ligger under undersøkelse på samme måte som i vektbærende posisjon.

«Er kritisk til vilkårene for årsakssammenheng

Bunketorp er kritisk til hvordan leger, advokater, forsikringsselskaper og domstoler ofte forholder seg til konstruerte «sannheter» ved vurdering av årsakssammenheng i stedet for medisinske vurderinger basert på vitenskapelige bevis.»