Vi ser på dette klippet  enda et eksempel på en skade som bare kan påvises med dynamisk radiologi – det vil si avbildning av kroppen i ulike posisjoner. I dette eksempelet brukes det MRi, men dynamiske bilder kan også tas med metoder som røntgen, CT, fluroscopi, DMX.

I nøytral posisjon ser vi i dette tilfellet ikke noen skade, men idet pasienten bøyer seg lett fremover presser en mellomvirvelskive på ryggmargen. Når dette funnet samsvarer med pasientens smerter og symptomer har man funnet årsaken til disse og kan behandle det. Slike bilder forklarer hvorfor mange pasienter har smerter og symptomer ved spesielle stillinger og bevegelser, men ikke får noen svar på sine plager når de undersøkes i Norge der bildene tas statisk. Også skader i rygg, kjeve og andre deler av kroppen kan ha nytte av dynamiske bilder, og da helst i vektbærende stilling.

 

Når det gjelder nakke- og ryggskader tar man ikke dynamiske bilder i Norge. Metodene og prosedyrene som brukes er styrt av leger som taler forsikringsselskapenes sak. Det brukes ikke velkjente metoder som dynamisk CT eller nyere som upright MRi der man kan avbilde i vektbærende stilling, som er i tråd med internasjonal medisin. Når retningslinjer for diagnostisering som ble vedtatt av Stortinget i 2009 fremdeles ikke følges, får pasienter feil diagnose, blir utsatt for feilbehandling, det oppstår følgeskader og man mister rettigheter i det offentlige «velferdssystem».