Hva har Bent Høie oppnådd i sin periode som helseminister, og har han holdt det han har lovet? Vi har sett på noen av sakene. Under den rødgrønne regjeringen skjedde ikke det særlig mye for nakke-og kjeveskadde i Norge. Det kom et stortingsvedtak i 2009 på at Norge skulle gi nakkeskadde ett reelt tilbud. Dette har imidlertid helsedirektoratet stoppet. Dagens regjering har ikke gjort noe for å endre på dette.

Høyre/FrP-regjeringen lovet å avbyråkratisere Norge når de kom til makten. Etter 2 1/2 år som helseminister har Bent Høie ansatt hele 608 nye helsebyråkrater under seg – ingen av disse jobber på sykehus. (1)

I november 2013 uttaler Høie at han vil innføre fritt behandlingsvalg, slik at pasienter kan få dekket behandling hos private tilbydere når det er lange ventetider i det offentlige. – De som har rett til behandling, skal slippe å betale dette fra egen lomme når det er ledig kapasitet hos private, sier Høie om de lange ventetidene for nakkeoperasjoner.(2)

Mai 2014: Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å få behandling ved utenlandske sykehus i tråd med EØS-avtalen, og mener dette kan ha en positiv innvirkning på å overholde behandlingsfristen. (3)
Dette har ikke skjedd , norske pasienter har fortsatt store problemer med å få dekket behandling i utlandet, informasjonen er ikke bra nok, og ESA mener at Norge ikke følger EØS-regelverket. Denne saken er pågående enda.

ANGÅENDE TVERRFAGLIG TILBUD TIL TMD -PASIENTER

Det var Bent Høie (H) som i november 2011 tok opp saken om behandlingtilbudet til pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. I et spørsmål til daværende helseminister Strøm-Erichsen (AP) viste han til en utredning fra Helsedirektoratet som mener at det er «mulig å komme videre med å utvikle og tilby denne pasientgruppen et adekvat helsetilbud som har vært etterspurt i en årrekke.» (4)

Januar 2016: Lang ventetid for strakstiltak for TMD-pasienter ved Haukeland. Pasientgrunnlaget for tverrfaglig utredning viser seg å være større enn antatt. (5)
Dette prosjektet følger ikke internasjonale anerkjente metoder og prosedyrer. De tar ikke hensyn til pasienter med TMD/kjeveleddsdysfunksjon også kan ha alvorlige nakkeskader. Derfor klarer man ikke å hjelpe svært mange pasienter. Og som nevnt Norge har ikke kapasitet , og det mangler kompetanse. Innspill fra Nakke-og kjeveskaddes landsforening blir ikke tatt hensyn til, dermed er det ikke noe grunnlag for foreningen å delta med norske myndigheter i dette prosjektet da det har feilet og de ikke følger internasjonal anerkjent medisin. Andre pasientorganisasjoner har deltatt , men det har ikke gitt noen endring på forholdene, brukermedvirkning er bare en fasade da det ikke har noen reell betydning. (6)

Juni 2016 : Høie benekter behov for upright MRI / stående MR i Norge. Pasientgrunnlaget er for lite til å forsvare kostnaden mener han. Helsedirektoratet vises til en studie som sier at vektbærende MRi ikke har dokumentert diagnostisk verdi, men studien omhandler ikke dynamisk vektbærende MR av nakken. Det fremlegges her heller ikke noen prosedyrer og metoder for dynamisk radiologi i tråd med internasjonal anerkjent medisin. (7)

Det er imidlertid en betydelig del av befolkningen som har kroniske smerter. Fire av ti sykemeldte og tre av fire uføretrygdede i Norge har diagnoser knyttet til muskel- og skjelett. (8)

Ved inngangen til 2012 var omlag 130 000 personer uføretrygdet pga ME/kronisk utmattelsessyndrom/CFS, fibromyalgi, nakkesmerter, muskel-og skjelettlidelser, uspesifiserte ryggsmerter og uspesifisert sykdom i kjeve. At dette ikke skal gi grunnlag for investering i spesifikt diagnostisk utstyr som vektbærende dynamisk MRi er uforståelig. (9)

For å oppsummere hva som er gjort av denne regjeringen for nakke og kjeveskadde så er det i praksis ingenting. Norge har enda ikke fått på plass utstyr, metoder og prosedyrer, eller retninglinjer for alvorlig nakkeskader. Stortingsvedtaket fra 2009 er enda ikke implementert. TMD-prosjektet på Haukeland sykehus er ikke fulgt opp, og kvalitetsikret. Dette prosjektet har feilet med tanke på å hjelpe de som er hardest rammet. Norske pasienter får fremdeles ikke rettighetene sine med tanke på utenlandsbehandling. Det er fortsatt lange køer i norske sykehus og byråkratiet eser ut. Nakke- og kjeveskaddes landsforening har trillet terningen i bedømmelsen av det som er gjort av dagens regjering for nakke -og kjeveskadde, og det ble terningkast 1.

1. https://www.nrk.no/…/ansetter-tre-ganger-sa-mange-byrakrate…

2. https://www.nrk.no/…/hoie_-_-vil-kunne-fa-dekket-privat-beh…

3.https://hoyre.no/…/arkiv/enklere-aa-faa-behandling-i-euland/

4. http://www.ullernklinikken.no/default.aspx?nid=2061

5. http://www.dagensmedisin.no/…/gode-resultater-av-tverrfagl…/

6. https://www.stortinget.no/…/Skriftlige…/Skriftlig-sporsmal/…

7. https://www.stortinget.no/…/Skriftlige…/Skriftlig-sporsmal/…

8. https://sykepleien.no/…/muskel-og-skjelett-koster-200-milli…

9. https://www.regjeringen.no/…/bedre-tilbud-til-pa…/id2405589/