Intervju med Nakke- og Kjeveskaddes landsforening

Intervju med Nakke- og Kjeveskaddes landsforening

Nakke-og kjeveskaddes landsforening ønsker å få innført dynamisk radiologi i Norge slik at nakkeskadde kan få korrekte diagnoser. Norske helsemyndigheter mener det ikke er behov for dette fordi det ikke er nok antall pasienter og at bilder i vektbærende posisjon og i...