Vi får håpe denne saken kommer opp for EFTA-domstolen snart . Dette er blitt en parodi med tanke hvordan norske myndigheter håndterer denne saken. Norske pasienter nektes rettighetene sine til utenlandsbehandling. Gjennom flere år har Nakke-og kjeveskaddes landsforening sendt inn klager på vegne av pasienter som nektes refusjon for behandling i utlandet. Siste status i saken er at ESA nå vurderer om saken skal inn for domstolen etter Norge sitt siste svar i mai.

Det meldes idag at norske myndigheter har gitt følgende svar :
(Fra Marius Reikerås sin FB-side)

«Vi har spurt helseminister Bent Høie om hvordan det er mulig å nekte en pasient refusjon etter behandling i utlandet ved hjelp av følgende to fullstendig motstridende argumenter:

1. Pasienten KAN behandles i Norge og har dermed ingen rett til refusjon.

2. Pasienten KAN IKKE behandles i Norge og har dermed ingen rett til refusjon.

Bent Høie svarer oss i brevs form med følgende uklare utsagn:

«Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker.» »

https://m.facebook.com/story.php…

Verdt å merke seg i denne saken er at VG har slått opp at norske myndigheter ønsker å bytte ut sin dommer i EFTA-domstolen , angivelig på grunn av at Norge taper så mange saker i EFTA-domstolen. I tillegg så er presidenten i EFTA-domstolen truet av norske myndigheter .

«Carl Baudenbacher (69) har vært president for EFTA-domstolen siden 2003 og valgt ut 2017. Han er sveitsisk borger, men har vært oppnevnt til domstolen på vegne av Liechtenstein helt siden 1995.

På VGs spørsmål om norske myndigheter har uttrykt misnøye direkte overfor ham, svarer Baudenbacher:

«Jeg er tidligere blitt angrepet av folk som står den norske regjeringen nær. Men det er gammelt nytt. Som dommer kan man ikke gi etter for press. Jeg er dessuten stolt av å ha mange venner i det norske juridiske miljøet», skriver han i en e-post til VG.»

http://www.vg.no/…/efta-domstolen-forlanger-upa…/a/23786699/