Det har den siste tiden oppstått en debatt om nordmenns sykefravær og uførhet, hvor lege Jørgen Skavlan blant annet sier følgene.

«Det jeg ønsker at vi skal ha fokuset på, er hvorfor vi i Norge har høyere sykefravær og uførhet i befolkningen enn alle andre sammenlignbare land. Langt høyere.»

Et bra utgangspunkt for en debatt, og som foreningen har tatt opp flere ganger tidligere. Det er ingen tvil om at noe ikke stemmer. Muskel- og sjelettlidelser koster samfunnet 70 millarder i året. 130000 nordmenn er uføre med «diffuse» lidelser som kommer i muskel- og sjelett kategorien.

Skavlan tar imidlertid utgangspunkt i at nordmenn er unnasluntrere. Hva han baserer dette på vites ikke, men hva om den konklusjonen er feil? Hva om årsaken er at det norske helsevesenet ikke har god nok kompetanse til å diagnostisere og behandle folk?

Med tanke på de pasientene vi representerer så vet vi av mange års erfaring at skadde blir stigmatisert og kasteballer i systemet. Hvert år blir 26000 registrert med nakkeskader i norsk pasientregister. Ingen får obkjetiv diagnose med dynamisk radiologi. Disse pasientene kommer i kategorien unnasluntrere ettersom de ikke får diagnoser. Følgene av nakkeskader er mange og katastrofal for de som blir rammet, mange blir fullstendig invalidisert. Ifølge norsk helsevesen er disse pasientene friske ettersom de ikke får diagnoser.

Vi vet også at mellom 7-9 prosent av befolkningen har kjeveleddsdysfunksjon. Blir disse problemene alvorlig påvirker det nakke, og resten av kroppsholdningen. Hvor mye kan norske leger om dette ? Ikke mye. Poenget er at selv om norsk helsevesen mener folk er frisk , og da kommer i kategorien «unnasluntrere» betyr ikke det at problemene løses av å ha en debatt på premissene Skavlan anfører. Først må man feie for egen dør , så kan vi ha en debatt . Slik det er nå blir debatten på et subjektivt grunnlag hvor man generaliserer og skylder utelukkende på pasientene, det vil ikke føre til de endringene Skavlan åpenbart er ute etter.

 

Jørgen Skavlan: Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn

Hei Dr. Skavlan. Eg er ikkje lat. Eg er ikkje ein snyltar. Eg er i periodar sjuk.

Kjære Kristina. Jeg er ikke ute etter noen. Jeg er ute etter NOE.