NAV sine retningslinjer for nakkeskader gjør at rettsikkerheten til den skadde faller bort. Utdrag fra NAVs egne sider:

«De skadetyper en bør være oppmerksom på er “trivielle” traumer mot nakke, skuldre og rygg, samt nakkeslengskader (wiplashskader). Med trivielle traumer menes relativt bagatellmessige uhell som ikke har medført noen objektivt registrerbar medisinsk skade. Nakkesleng hører til de skademekanismer som sjelden medfører noen objektivt registrerbar medisinsk skade. Det skal innhentes spesialisterklæring fra nevrolog.»

 

Hva er så problemet?
Det er at med trivielle traumer mener de alle traumer. Ettersom man ikke undersøker pasienter med OBJEKTIVE funksjonsradiologiske undersøkelser , undersøkelser som er tilgjengelig i andre land som USA, England og Tyskland, så får ingen korrekt diagnose i Norge på alvorlige leddbåndskader i nakken.

I tillegg mangler saksbehandlere i NAV kunnskap om følgestilstander og konsekvenser av slike skader. Pasienter blir så henvist til en nevrolog, som etter SUBJEKTIVE kriterier vurderer hva som er galt, dermed er det tilfeldig hva som skjer med den som er skadd i forhold til NAV. Konklusjonen blir ofte «trivielt traume uten objektiv skade», mens i realiteten er den skadde invalidisert uten rettigheter og satt i avmakt av den norske stat. Les punkt 4.4.5 i følgende link:

 

Vedlegg 13 til kap. 21 – Spesielle saksbehandlingsregler ved yrkesskade og yrkessykdommer