For tre år siden skjedde det fatale, Eva Kristiansen Fløgstad ble skadet på jobb. Siden har det vært en kamp for å få diagnoser og behandling.

Uten forvarsel ble hun skadet av en elev ved et uhell på skolen hun jobbet.

– Jeg har nå kjempet en hard kamp i tre år for å bli forstått, få hjelp og å bli hørt. Jeg har vært i inn og utland, men ingen hjelp å få i Norge da jeg har havnet i den pasientgruppa som ingen vil vite om, sier Kristiansen Fløgstad oppgitt.

Eva har vært i Finland og i England for undersøkelser med dynamisk radiologi av nakken. Skadene er bekreftet begge steder. – Det er påvist instabilitet overgang hode/nakke ettersom leddbåndene er skadet, det er også påvist tonsillar ectopia som betyr at lillehjernen er sunket ned, og prolapser på flere nivåer i nakken som presser på ryggmargen, forklarer Kristiansen Fløgstad. I tillegg har hun også kjeveleddskader som har ført til alvorlig kjeveleddsdysfunksjon. Hun har også fått problemer med nyrer, mage og tarmfunksjon som følge skadene. Noe hun er under utredning for hos en privatlege som har bekreftet at vagusnerven er kommet i klem. Enda er hun ikke ferdig utredet med tanke på det totale skadeomfanget da hun kan ha flere potensielle skader i skulder og rygg. – Jeg er glad jeg lever, og ikke er blitt lam, utdyper Kristiansen Fløgstad.

Dynamisk radiologi: Eva på vei inn til undersøkelse i Helsinki

Dynamisk radiologi: Eva på vei inn til undersøkelse i Helsinki

Molde sykehus ville sende henne til psykiater. På et tidspunkt ble hun innlagt på Molde sykehus , konklusjonen til nevrologene der var at hun skulle skrives ut og at fastlegen skulle henvise til psykiater. – De ville ikke høre på meg og tok ikke hensyn til diagnoser fra utlandet, sier Kristiansen Fløgstad.

Ettersom behandlingen hun fikk var i strid med norsk og internasjonal lovgivning påklaget hun sykehuset til fylkeslegen i Møre og Romsdal. – I papirerne fra sykehuset kommer det frem at de har utelatt å ta dynamiske bilder, og ber fastlegen ta det ansvaret. – Det går ikke an å behandle alvorlig skadde på den måten, forklarer Kristiansen Fløgstad. Molde sykehus følger altså ikke internasjonal anerkjent medisin , noe de i praksis sier selv med tanke på at de har utelatt å ta dynamiske bilder som er nødvendig for å påvise instabilitet i overgang hode /nakke, og nekter å ta hensyn til diagnoser stilt i utlandet . Saken med fylkeslegen er pågående enda.

Trenger operasjon

Hun har fått bekreftet fra flere hold at hun trenger operasjon. Hun tok kontakt med Stavanger universitetsykehus som har sagt seg villig til å utføre en operasjon av prolapsene lenger nede i nakken. – Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal gjøre, jeg føler ikke jeg er ferdig utredet. Spesielt med tanke på instabiliteten øverst i nakken, sier Kristiansen Fløgstad oppgitt. I tillegg kommer kjeveskadene som enda ikke er ferdig utredet heller. – Det er veldig vanskelig som pasient å koordinere alt selv. Fastlegen kaller meg hypokonder den ene dagen og henviser meg motvillig den neste, forklarer Kristiansen Fløgstad som nå vurderer å skifte fastlege atter en gang.

Lettelse: Professor i radiologi har funnet de alvorlige skadene og anbefaler operasjon. Eva er et steg videre.

Lettelse i London: Professor i radiologi Francis Smith har funnet de alvorlige skadene og anbefaler operasjon. Eva er et steg videre.

Denne saken viser med tydelighet at det er systemsvikt på flere plan for skadde i Norge. Det er total mangel på kommunikasjon mellom ulike instanser, og ansvarsfraskrivelsen er stor. – Den hjelpen jeg har fått så langt har vært på eget initiativ , og kostnadene har jeg måtte ta selv med tanke undersøkelser og behandling hos private leger i Norge og utlandet, sier Kristiansen Fløgstad.

Vil klage til ESA

– Jeg holder på å klargjøre en klage til ESA som er EFTA sitt overvåkningsorgan da jeg mener dette er brudd på EUs pasientrettighetsdirektiv. Norske leger har ikke lov å diskriminere utenlandske diagnoser og sykehuset i Molde burde henvist meg til utlandet siden de åpenbart ikke har kompetanse selv , sier Kristiansen Fløgstad. ESA har også åpnet sak mot Norge ettersom mange pasienter har klaget på at de ikke får oppfylt rettighetene sine. Saken kan havne i EFTA-domstolen om ESA finner grunnlag for dette.