I en artikkel på siden dinerstatning.no kommer det frem at ny forskning vil kunne gjøre det lettere å nå frem med erstatningskrav.

På et Medisinsk-juridisk nakketraumeseminar nylig avholdt i Oslo la flere forskere frem sine bidrag angående denne problematikken. En av foredragsholderne var professor Mats Y. Svensson fra Chalmers Tekniska Universitet i Gøteborg, som er ekspert på forståelsen av biomekanikk og skadebiologi.

Svensson samarbeider blant annet med Volvo om forebyggende tiltak i biler, og fortalte om den pågående forskningen på feltet. Han kunne blant annet avsløre at det nå forskes på trykkforandringer i nakkeskivene, som oppstår i forbindelse med en whiplash-mekanisme, og som kan lede til nerveskader. Det jobbes også med å utvikle mulige metoder for å avklare om man har fått nerveskader ved hjelp av blodprøver. Fra denne forskningen forventer man resultater i løpet av kommende vinter.

Det som imidlertid ikke kommer frem av artikkelen er om det skal settes fokus på at skadde skal få tatt adekvate dynamiske radiologiske bilder av nakken. Det er et skrikende behov for at disse metodene skal tas i bruk slik at skadde får objektive diagnoser. Nakke- og kjeveskaddes landsforening sitt hovedfokus er at man skal begynne å benytte adekvate   radiologiske metoder og prosedyrer i helsevesenet slik at pasienter skal få diagnoser og behandling.