Behandler skadde leddbånd med stamceller

Behandler skadde leddbånd med stamceller

Som den første klinikken i verden meddeler amerikanske Colorado Regenexx clinic at de kan behandle skadde leddbånd i overgang hode/nakke med stamcellebehandling. Metoden regnes fortsatt som eksperimentell, men har lovende resultater. Det er stor interesse rundt...
Pasientens helsevesen?

Pasientens helsevesen?

Vi leser til stadighet i mediene om nordmenn som må til utlandet for diagnose og behandling for alvorlige skader. Dette fordi man ikke får hjelp i Norge. Men hvorfor er det slik? En av hovedgrunnene er at forsikringselskapene fikk endret systemet for nakkeskader i...