Vi leser til stadighet i mediene om nordmenn som må til utlandet for diagnose og behandling for alvorlige skader. Dette fordi man ikke får hjelp i Norge. Men hvorfor er det slik?

En av hovedgrunnene er at forsikringselskapene fikk endret systemet for nakkeskader i 1995. I Canada endret man forsikringssystemet for nakkeslengskader i 1995, slik at det ikke lenger var mulig å få erstatning for subjektiv smerte og lidelse, og antallet forsikringskrav ble redusert og raskere oppgjort.Dette systemet heter WAD , og ble innført i alle vestlige land hvor det er forsikringselskap.

Dette  systemet påvirker også helsevesenet, fordi ledende leger støtter systemet. Alt blir subjektivt ettersom det ikke stilles diagnoser med dynamisk radiologi. For å sette det i et visst perspektiv så hadde den norske legeforening retningslinjer for nakkeskader frem til 1994 hvor man også beskrev hvordan man skulle ta dynamiske bilder for å påvise instabilitet i nakken. Disse retningslinjene forsvant som dugg for solen da forsikringselskapene presset gjennom det nye systemet.

Hadde det fungert som det skulle hadde man stilt diagnoser med dynamisk radiologi, og skadene hadde blitt objektive. Det skulle vært satt en icd-10 diagnose etter WHO sitt diagnosesystem , og dette ville utløst de rettighetene man har krav på. Slik det er nå blir mange stående uten diagnose og rettigheter.

Bent Høie vil skape pasientens helsevesen, men klarer han det?

Dagens regjering vil skape pasientens helsevesen, men ikke for nakkeskadde. Slik det er nå er det kun forsikringselskapene som profitterer på systemet som rår.