Nakke-og kjeveskaddes landsforening erfarer at situasjonen for kroniske smertepasienter er dårligere er noensinne, og diagnostikk og behandling ligger langt nede på listen av prioriteringer. Dette fører til at pasienter tar sitt eget liv.

Pasienter med kroniske smerter får ikke den hjelpen de trenger, mener sykehusprofessor.

– Sykehusene må først og fremst behandle livreddende og kurativt. Kroniske smertepasienter tjener ikke sykehusene på, sier overlege og professor ved Rikshospitalet, Harald Breivik.

Han hevder at denne typen pasienter alltid kommer nederst på listen.

– Det er en tøff konkurranse om midler i helsevesenet, og helseforetakene skal spare mye penger. Da blir det tydelig at livreddende og kurativ behandling kommer først i køen, og at livskvalitetsforbedrende hjelp til kronisk syke kommer sist, mener professor og overlege Harald Breivik ved anestesiavdelingen på Rikshospitalet.

Pasienter med kroniske smerter i rygg, nakke og hode må vente i inntil ett år før de får plass ved en av landets smerteklinikker, melder NRK.

– Mange er så preget av smerte og den lange ventetiden at de truer med å ta livet sitt hvis de ikke får raskere behandling, sier seksjonsoverlege Rae Bell på Haukeland Universitetssykehus.

Ifølge en studie fra Danmark er langvarig smerte den, av alle sykdommer, som forringer livskvalitet mest. Det er også den største grunn til selvmord, nest etter bipolar lidelse. Videre er samfunnskostnadene rundt sykdommen formidable.

Foreningens klare synspunkt er at Norge må få på plass adekvat dynamisk radiologi slike at skadde og invaldiserte pasienter med store smerter kan få diagnoser på skadene sine, og adekvat behandling og smertelindring kan iverksettes.

https://www.nrk.no/norge/var-heldig—fikk-behandling-1.1422534

http://m.nettavisen.no/nyheter/innenriks/pasienter-truer-med-selvmord/367284.html

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2008/01/25/–skandalost-darlig-tilbud-for-kroniske-smertepasienter/

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/smertepasienten-stigmatisert-og-feilbehandlet-1.456275

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/tok-sitt-liv-i-smertekoeen/a/162993/

http://www.tv2.no/a/9062648/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2008/01/25/–skandalost-darlig-tilbud-for-kroniske-smertepasienter/

https://www.ta.no/grenland/smertelege-ut-mot-helsemyndighetene/s/1-111-1609719

(Kildene er hentet fra media gjennom flere år for å belyse situasjonen)