Gjennom svært mange år har norske myndigheter benektet at det kan oppstå instabilitet i nakken. Opp gjennom tiden har det vært noen leger som har prøvet å gå imot dette. I Aftenposten sto følgende i 2001.

«I all hemmelighet er den første nakkepasienten med de omstridte skadene i øvre nakkeledd operert her i Norge – på sentralsykehuset i Rogaland. Mens ekspertene ved norske universitetssykehus fortsatt vegrer seg for å anerkjenne skader øverst i nakken, har den unge nevrokirurgen Roald Baardsen ved sentralsykehuset i Rogaland tatt utfordringen fra den sterkt lidende pasientgruppen. Etter lengre tids planlegging i det stille, har han nå utført den aller første operasjonen i landet på en pasient med ligamentskader i de to øverste leddene, C1 og C2.» (1)

Avstivningsoperasjon i nakken

Etter å ha utført flere slike operasjoner ble det plutselig stille og en må anta at Baardsen har blitt stoppet av sterke krefter som ikke ønsker at operasjonene skulle finne sted i Norge. Nakke-og kjeveskaddes landsforening vet også at St.Olavs hospital i Trondheim også har gjort denne type operasjon, hvor operasjonen ble hemmeligstemplet.

I 2004 var det anatomiprofessor Per Holck som skulle stoppes, og Aftenbladet skrev følgende :

«Professoren som skulle stoppes. En anatomi professor i Oslo er blitt kostbar for forsikringselskapene, derfor skal han tas» (2)

Forsikringselskapene ville få Holck til å gi seg med spesialisterklæringer fordi han objektivt beskrev skadene selskapene ikke ville skulle fantes.

Et annet eksempel kom i VG i 2006 da de omtalte en alvorlig skadet pasient og beskrivelsen av skaden var følgende: «Nakken er svært ustabil. Det meste av leddbånd er revet av. Vridning av hodet langt mot begge sidene fører til press på ryggmargen.» (3)

Dette ønsket ikke det norske fagmiljøet skulle komme frem. Øystein Nygaard ved St.Olavs hospital uttalte dette om alvorlige instabilitetskader i nakken til VG. «- Det er åpenbart at man ikke bør anbefale operativ behandling på denne pasientgruppen, slår lederen for Nasjonalt kompetansesenter for spinale lidelser, dr.med. Øystein Nygaard fast. Han mener det til og med er feil å bruke begrepet skade.»

Foreningen synes det er ganske merkverdig når vi vet at avstivningsoperasjon er gjort på St.Olavs, som sagt ble operasjonen hemmeligstemplet.

Et annet graverende eksempel er hvordan anestesilege Trond Stokke ble behandlet og ikke minst pasientene hans. Gjennom mange år stilte Trond Stokke diagnoser med dynamisk røntgen ( C-bue/fluroskopi), og hjalp pasienter med å komme til utlandet for operasjoner.

Dr.Trond Stokke stilte diagnoser på instabilitet med C-Bue

Helsetilsynet prøvet mange ganger å stenge ned klinikken hans og de lyktes til slutt. Trond Stokke uttalte dette om situasjonen i 2005.

«- Helsemyndighetene er offer for forsikringsbransjens propaganda, sier Stokke.Han diagnostiserer smerter i rygg og nakke, noe som ofte utløser store forsikringsutbetalinger. – Det er snakk om milliarder. Forsikringsbransjen vil for all del forhindre slik diagnostisering, mener Stokke.» (4)

I 2016 stengte helsetilsynet ned klinikken hans, sammen med politiet som gjorde razzia på klinikken, og pasientene som var tilstede ble anholdt av politiet og avhørt. Dette skjedde fordi det ble stilt diagnoser på nakkeskader.

Med funn ved stående MR i London ble norsk helsevesen tvunget til å operere nakkeskadde Odd Bangsund skrev Dagbladet i 2014 :

Mange nordmenn har fått diagnoser med stående MR

«- Den engelske professoren konstaterte etter å ha tatt nye røntgenbilder at jeg hadde brudd i nakken. 18 år med feil diagnoser og opplevelsen av ikke å bli trodd, var endelig over. Jeg ble i forrige uke operert, og nå ser jeg lyst på livet, sier Odd Bangsund.» (5)

I 2017 stilles det fortsatt ikke diagnoser på alvorlige instabilitetskader i nakken i Norge, men nå er det svært mange pasienter som reiser til utlandet og får stilt diagnoser, da spesielt med stående MR. I tillegg til dette har mange reist til Danmark og fått utført undersøkelse med digital motion x-ray.

Forhåpentligvis vil press fra utenlandske medisinske eksperter og funn gjort i utlandet gjøre at det blir en endring i Norge. ESA som er EFTA sitt overvåkningsorgan har også slått fast at Norge ikke følger internasjonal medisin, og saken kan havne i EFTA-domstolen om Norge ikke endrer sitt lovverk.

Forhåpentligvis blir Norge dømt i EFTA-domstolen

Nakke-og kjeveskaddes landsforening har sendt ESA masse informasjon om hvordan norske helsemyndigheter holder nakkeskader «hemmelig» og vi jobber med dette for å få til en endring.

 

1.Operasjon gjort i hemmelighet

2.Professoren so skulle stoppes

3.Frykter å bli lam etter nakkeskade

4.Smertelege ut mot helsemyndighetene

5.Oppdaget ikke nakkebrudd på 18 år