Utdrag fra Finnmark Dagblad hvor vi uttaler oss om nakkeskaddes situasjon idag. Hele artikkelen kan leses i lenken med abonnoment.

«Norske myndigheter vil ikke dekke operasjonen som Benedicte Iselin Johansen skal ta 8. februar 2018.

Tusenvis som lider i Norge

Ifølge Nakke- og kjeveskaddes landsforening er det tusenvis som har det slik som Benedicte, men som ikke blir verken hørt eller sett av norske helsemyndigheter.

– Vi kjemper alle en fryktelig hard kamp for et rettferdig diagnosesystem, og gjennom svært mange år har norske myndigheter benektet at det kan oppstå instabilitet i nakken, sier leder Knut Albert Pedersen som også lider av smerter i kjeve, nakke og hodeskalle.

Han kjenner godt til Benedictes historie og er forferdet over det hun møter i norsk helsevesen. Selv ble han nødt til å slutte i jobben på Kiel-ferga da smertene ble for intense, og ble i 2012 operert i USA.

– Skadene vi snakker om er så reelle som man kan få det. Det er blant annet leddbåndsskader i nakken, og nerver i klem som aldri kan bli riktig diagnostisert uten dynamiske bilder eller stående MR, forteller han.

Ved dynamiske bilder (som ikke utføres i Norge) tas det bilder av nakken under press, eller i bevegelse.

– At Benedicte liksom skulle kunne snakke seg ut av smertene sine er bare sprøyt, forklarer Pedersen.

– Når jeg fikk rapporten fra London der alt blir forklart i minste detalj kom det som et sjokk for meg at legene i Norge himla med øynene og sa at det bare var tull og fjas. «Vi er kjent med at de er alt for dramatiske og bruker så store ord i utlandet» fikk jeg høre av flere spesialister, forteller Benedicte.

Pressevakt Marit Einejord ved UNN i Tromsø forklarer at de har forståelse for at noen pasienter føler seg dårlig behandlet, og påpeker at Benedicte kan ta kontakt med pasient- og brukeombudet.

– Men synes dere ikke det er leit at Benedicte føler seg så ekstremt dårlig behandlet av dere?

– Sykehuset jobber alltid for å bli bedre, og det er pasientens tilbakemelding som bidrar til det, sier Einejord.

– Hvorfor tas det ikke dynamiske bilder eller sittende MR i Norge? Det virker som om nakkeskader/instabilitet ikke bli anerkjent som en reell sykdomsplage her?

– Per i dag finnes det ikke noen sykehus i Nord-Norge som har utstyr for å ta dynamiske røntgenbilder. Det er utstyr som foreløpig kun finnes i de største byene i Norge og verden, avslutter Einefjord.

Finnmarkssykehuset skriver i en e-post at de ikke kan uttale seg om andre sykehus i landet, men at de ikke har MR maskiner som kan ta sittende MR bilder slik Benedicte hadde behov for.

– Av det vi kjenner til, finnes det ikke slike MR maskiner i det offentlige i Norge. Vi har MR maskiner i Finnmarkssykehuset som kan ta noen diffusjons-undersøkelser, men da kun på enkelte problemstillinger og ikke alle, sier Andrea Kovanen Sæten.

Når det gjelder kritikken mot Kirkenes sykehus, så kommenterer de ikke enkeltsaken til Benedicte.

– Men vil si at vi gir så god behandling vi kan til alle pasienter. Vi oppfordrer pasienter som mener de er feilbehandlet til å sende inn klage, sier Sæten.»

https://www.ifinnmark.no/nyheter/vest-finnmark/helse/benedicte-lever-i-et-smertehelvete-ma-ut-med-over-en-halv-million-kroner-for-operasjon-i-barcelona-hvor-de-skal-skru-fast-alle-syv-nakkevirvlene-og-hodet/s/5-81-642191