Du tenker kanskje at tittelen er hentet fra en krimbok eller spenningsroman, sannheten er at at korrupsjonen er åpnelys rett foran deg.

I Norge blir nakkeskadde diskriminert fra den dagen de blir skadet. Norske leger følger ikke internasjonal medisin ,men forsikringselskapene sin bestemmelse. Du tror kanskje dette ikke er sant, men det er sannheten. I norsk rettsvesen, og dermed også norsk helsevesen følger de noe som heter WAD ( whiplash associated disorders) . Dette er forsikringselskapene sitt diagnosesystem som ble opprettet i 1995. Bestemmelsen går ut på at skader ikke finnes, og dermed skal ingen erstatning utbetales. Dette er motstridende fra internasjonal medisin.

I Norge skal vi følge WHO, verdens helseorganisasjon sitt diagnosesystem, men det skjer ikke for skadde. Man følger WAD, et system som ikke gir noen rettigheter. Dette åpner opp for at sakkyndige leger kan gjøre som de vil. De kan skrive subjektive erklæringer uten at noen kan stoppe dem. Rettssystemet har legalisert WAD, og advokatene spiller villig med på det narrespillet som foregår. Og norske domstoler dømmer etter et system som er subjektivt, og følger forsikringslegene sine uttalelser.

I Dagbladet 2008 så omtalte de legene du ikke ville møte. Dette var leger som kategorisk uttalte seg mot skadelidte. Nevrologer. Disse tjente gode penger på å jobbe for forsikringsselskapene. Ikke akkurat tillitsvekkende eller en lege du ville møte som skadet. En råtten business, og den lever i beste velgående den dag i dag. Med andre ord et korrupt system.

Leger har egne enkeltmannsforetak hvor de skriver erklæringer for forsikringselskapene

I 2012 opprettet helsedirektoratet en referansegruppe for et prosjekt for at hardt skadde TMD ( nakke- og kjeveskadde)  pasienter endelig skulle få et medisinsk tilbud, hvor vi som forening deltok. Dette ble en farse. Legene fra helsedirektoratet motarbeidet tilbudet fra dag en. Det var tydelig at de ikke ville at diagnostikk av nakkeskader skulle være med. Helsedirektoratet hadde egne leger som bevisst motarbeidet at skadde skulle få diagnoser. Hele prosjektet feilet, naturligvis fordi den rette medisinske kompetansen aldri ble involvert. Hvorfor skal legene motarbeide obkjektive diagnoser? Konklusjonen går dermed i en retning som viser at vi ikke kan stole på at helsedirektoratet snakker sant.

I 2017 hører vi stadig om og får tilbakemeldinger fra pasienter som blir trakassert av norske leger bare fordi de er skadet i nakken, de blir svartelistet på sykehusene, og truet med at politiet skal kaste dem ut om de ikke reiser frivillig fra sykehuset. Det er snakk om alvorlig skadde og syke mennesker som er offer for leger, som har sin lojalitet til forsikringselskapene. Ikke akkurat tillitsvekkende.

Så hvordan er situasjonen med tanke på en løsning. Vi som forening har klaget inn Norge til ESA, EFTA sitt overvåkningsorgan. Spørsmålet er om de vil gå inn i korrupsjonen som foregår. De har hvertfall konkludert med at Norge ikke følger internasjonal medisin, og vi håper de tar Norge til EFTA-domstolen. Nakkeskader er et meget betent tema i Norge, men vi som forening har ikke tenkt å gi oss.

https://www.dagbladet.no/nyheter/her-er-legene-trafikkofrene-frykter/66490454

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/falm25000895/05-03-1996

http://tidsskriftet.no/2014/04/kronikk/ensidig-om-nakkesleng-fra-hoyesterett

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=43453

https://www.dagbladet.no/nyheter/legene-pa-sykehuset-har-rett-og-slett-svartelistet-meg/60432408