Brev til ESA

Brev til ESA

Innledning Norge har ratifisert konvensjoner med WHO om å benytte diagnosekodesystemet ICD-10 i spesialisthelsetjenesten og med FN med tanke på menneskerettighetene og helse: The WHO Constitution enshrines “…the highest attainable standard of health as a fundamental...
Railway spine – en debatt som aldri tar slutt?

Railway spine – en debatt som aldri tar slutt?

Debatten om at nakkeskader eksisterer er ikke ny. Allerede på 1800-tallet startet prosessen med å benekte at skadene fantes. «Railway spine» var en 1800-talls diagnose som ble gitt etter togulykker, som det var mange av på denne tiden. På grunn av lav kvalitet på...
Urettferdighetens pris

Urettferdighetens pris

Vi som arbeider i denne foreningen er i kontakt med svært mange ulike skjebner. Felles for dem alle er at de har vært så uheldig og skadet seg. Det er tidvis et svært tungt arbeid å holde på med, fordi vi ser mennesker som lider. Vi har lyst å hjelpe hver enkelt, men...
Finnes ikke hjelp å få i Norge

Finnes ikke hjelp å få i Norge

I Norge finnes det ikke undersøkelsesmetoder som kan avdekke instabilitet i nakken – da må dynamisk radiologi benyttes. For å ta en slik undersøkelse, må man til utlandet, og en slik reise får man ingen støtte til. – Spesialhelsetjenesten vil ikke lese radiologiske...