Spanske nevrokirurger mener mange pasienter med diagnosen ME lider av instabilitet i nakken, og nå mener de å ha funnet en løsning. 
Nevrokirurgteamet ved  Neuroinstitutt fra Teknon Medical Center i Barcelona, ​​har oppdaget at  kirurgisk behandling av kraniocervical  instabilitet, (instabilitet i overgang hode/nakke som følge av leddbåndskader), klarer å redusere noen symptomer på pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/ME.
– Dette betyr sannsynligvis at en gruppe pasienter som har ME også lider av kraniocervical  instabilitet, men ikke alle.  Og at den kirurgiske behandlingen av dette problemet kan forbedre og sterkt eliminere symptomene på CFS / ME (kronisk utmattelsessyndrom eller myelgisk encefalomyelitt), sier lege Bartholomew Oliver.
Dette funnet er en pioner internasjonalt og kan være til hjelp for noen av de 46 000 pasientene som lider av denne sykdommen i Spania. Dette teamet av nevrokirurger vil nå utføre en klinisk studie, siden det kan ha en veldig viktig innvirkning for disse pasientene.
Sammenhengen mellom instabilitet i nakken og ME har kommet mer i fokus den siste tiden, noe svenske leger også nå mener har en sterk sammenheng. I USA er det startet studier på denne sammenhengen nå.