Bent Høie vil ikke godta ESAs kritikk om at Norge bryter EØS-lovgivningen.

Helseminister Bent Høie fikk spørsmål på Stortinget fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) om vi kunne forvente en ny skandale som i NAV-skandalen, ved at man ikke følger EØS-regelverket angående pasienters rettigheter til behandling i utlandet.

Bent Høie mener Norge allerede følger EØS-lovgivningen, men at man bør gjøre noen presiseringer. Dette til tross for at juridiske eksperter anbefaler å ta en ny gjennomgang av det nye lovforslaget som nå skal opp på Stortinget,  som har kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med ESA sine vurderinger og kritikk.

Les hele svaret til Bent Høie her.