Ifølge ny svensk forskning på ME pasienter så er funn på instabilitet i nakken, fortrengninger spinalkanalen og økt intrakranielt press massivt overrepresentert hos ME pasienter enn hos friske kontroller.

Forskerne ved Bragée klinikken  i Stockholm mener dette vil kunne føre til et paradigmeskifte i utredning og behandling av ME pasienter om videre studier bekrefter disse funnene.

Funnene de har gjort vil også kunne forklare mange av symptomene til pasientene. Noen av de alvorlige symptomene som skyldes disse funnene hos pasientene kan være hjernetåke, kronisk utmattethet, intoleranse for å være i oppreist stilling, utmattethet etter anstrengelser, utstrakte smerter og som konsekvens nevroinflammasjon, immunologiske og autoimmune reaksjoner.

80 prosent av ME pasientene i studien hadde fortrengninger i spinalkanalen. I tillegg så møtte 96 prosent av deltagerne diagnosekriteriene for fibromyalgi. Dette indikerer at fibromyalgi pasienter også kan være en pasientgruppe som må undersøkes for forandringer i nakke/spinalkanal.