Den enkleste setningen i EØS avtalen er :Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Disse prinsippene forsto man ikke i Norge.

Av: Vigdis von Ely, styremedlem Nakke-og kjeveskaddes landsforening 

Fra skranken i NAV til toppen av byråkratiet sitter eliten som ikke, etter alle årene etter vi undertegnet EØS avtalen, har skjønt at vi har inngått en bindende avtale til fordel for «brukeren».

Nedfelt i Folketrygdloven er rettigheten til ytelser. Det som er merkverdig i Nav skandalen er at ingen har svindlet noe som helst ,
ikke en eneste krone.

Rettsgrunnlaget for straffeutmålingen er ikke å finne noe sted.

Å frata brukeren en opparbeidet rettighet og sende dem ut i konsekvenser ingen kunne forestille seg reiser spørsmål om eliten kan forvente seg å ha tillit, den samme tilliten som er forventet av brukeren.

Tenk på AAP ytelser hvor man kunne lese at folk på ytelser måtte holde seg hjemme når familien reiste på ferie, eller søsteren som ikke kunne reise i begravelse til søsteren i Danmark. Saksbehandlere herjet med de som mottok ytelser.

NAV herjet med syke og skadde mennesker

Demokratiet er bygget på felles verdier hvor eliten tar seg til rette og ødelegger den allerede tynnslitte tilliten de selv har forårsaket.
Hvordan kunne denne praksisen utarte seg slik den gjorde ?

Skammen brukeren følte og med alle midler ønsket å skjule det for alle.
Det ble en sak mellom bruker og saksbehandlere. Ikke noe noen vil legge ut på sosiale medier.

Psykologien er enkel.
Påfør noen skam og de vil holde kjeft.
Skadene som er påført disse menneskene er uoverstigelige, familier, arbeidsplasser og økonomier er blitt ødelagt og psykiske belastninger med dårlig behandlingstilbud blir resultatet.

Eliten har bestemt at slik skal det være i vårt demokrati og selvfølgelig kan de forske på seg selv.
De har i det minste stor selvtillit men ikke tillit fra de dem er satt til å hjelpe.