Bent Høie: – Jeg er ikke enig i ESAs vurdering om manglende samsvar med EØS reglene.

Bent Høie sier at stående MR er verdiløst

Helseminister Bent Høie informerte nylig Stortinget om at han mener stående/vektbærende MR ikke har noe for seg med tanke på å diagnostisere nakkeskader. Helseministeren ble nylig forelagt spørsmål fra Kjersti Toppe(SP), som sitter i helse-og omsorgskomiteen om i...