Bent Høie sier at stående MR er verdiløst

Bent Høie sier at stående MR er verdiløst

Helseminister Bent Høie informerte nylig Stortinget om at han mener stående/vektbærende MR ikke har noe for seg med tanke på å diagnostisere nakkeskader. Helseministeren ble nylig forelagt spørsmål fra Kjersti Toppe(SP), som sitter i helse-og omsorgskomiteen om i...
Brev til ESA

Brev til ESA

Innledning Norge har ratifisert konvensjoner med WHO om å benytte diagnosekodesystemet ICD-10 i spesialisthelsetjenesten og med FN med tanke på menneskerettighetene og helse: The WHO Constitution enshrines “…the highest attainable standard of health as a fundamental...
Railway spine – en debatt som aldri tar slutt?

Railway spine – en debatt som aldri tar slutt?

Debatten om at nakkeskader eksisterer er ikke ny. Allerede på 1800-tallet startet prosessen med å benekte at skadene fantes. «Railway spine» var en 1800-talls diagnose som ble gitt etter togulykker, som det var mange av på denne tiden. På grunn av lav kvalitet på...
Håper på et bedre liv

Håper på et bedre liv

Benedicte Iselin Johansen, som vi tidligere har vært omtalt på sidene våre, har oppdatert følgerne på støttesiden sin. I en rørende video forteller hun åpenhjertig om livet som skadd. Vi gjengir her oppdateringen i tekst da det gir nakkeskadde sin situasjon et ansikt...