Nyttige linker

ICD-10 FOR ALLE

Les som pdf; Presentasjon-ICD-10-for-alle.pdf
Last ned Powerpointfil; Presentasjon-ICD-10-for-alle.pptx

OFFENTLIGE DOKUMENTER FRA FORENINGEN:

Brev til ESA fra Nakke-og kjeveskaddes landsforening, januar 2018
https://www.nakkeogkjeve.no/2018/02/19/brev-til-esa/

BEHANDLING & DIAGNOSTIKK

Opplysning:  Vi er ikke medisinsk personell, og kan ikke anbefale spesifikk behandling til enkeltpersoner. Foreningen har heller ingen kommersielle interesser og samarbeider ikke med noen aktører innenfor behandling eller utredning. Det som lenkes til på denne siden, er ment som generell info om helsepersonell som har vært til hjelp for noen av våre medlemmer. Det er ikke en fullstendig liste. Ingen behandling eller råd passer for alle nakke- og kjeveskadde. I mangel på et fungerende offentlig tilbud, må den enkelte selv ta kontakt, lese og vurdere hva man ønsker å prøve. Det er sjelden noen quick fix på disse skadene, så vær varsom med å trekke forhastede slutninger. Inntil videre må man ta alle kostnader og ansvar selv om man  velger å oppsøke private tilbydere av helsetjenester.

Firda Fysikalsk-medisinske senter (Sandane)
Utredning, diagnostikk og rehabilitering av nakkeskade.

Nevrokirurg Joel Frank, USA
Baserer seg på diagnostisering med DMX og upright MRi. Har utviklet sin egen innovative metode for avstivningsoperasjon som krever et mindre inngrep enn den tradisjonelle metoden. Kun C1-C2 og nedover, ikke kraniocervical overgang. OBS: Kirurgi er kun aktuelt for de hardest rammede.

IRDENT, Warzsawa (Polen)
Senter med kombinert tannlege, biteskinnebehandling for TMD og manuellterapeut. Kontakt Knut Pedersen på kn-pede@online.no for mer info.

 

HER FÅR DU TATT UPRIGHT MRi:

Medserena London:
http://www.mri-london.com

Upright Kernspintomographie München *
http://www.mrtmuenchen.de/

Mange har fått diagnoser på nakkeskader ved bruk av upright MRi, som ikke blir avdekket i Norge. Imidlertid skal man være klar over at det ikke er noen automatikk i at man får oppfølging eller behandling hjemme i Norge. Vi mener at upright MRi kan være viktig diagnostisk i mange tilfeller, f.eks ved å oppdage cerebellar tonsillar ectopia (nedsunken lillehjerne). Vi støtter ikke private aktører som tilbyr atlaskorrigering som oppfølgende behandling. Dette er ikke en behandling som egner seg for flertallet av nakkeskadde, dessuten er prisen urimelig høy.

 

Om Digital Motion X-ray (DMX):
http://www.apexklinikken.no/artikler/dmx.pdf

Karina’s instabile Halswirbelsaühle
Meget informativ hjemmeside laget av en tysk kvinne med sykdommen EDS og instabil nakke. Mye godt stoff om diagnostikk av instabilitet generelt og en del om EDS spesiselt.
http://www.instabile-halswirbelsaeule.de/en/

 

MEDISINSKE DATABASER / RELINJETNINGSLINJER

Emedicine: Verdens største medisinske database om instabilitet i øvre del av nakken
http://emedicine.medscape.com/article/1265682-overview

WHO´s retningslinjer for kiropraktikk:
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Chiro-Guidelines.pdf

Retningslinjer for henvisning til billeddiagnostikk fra EU
Originalens tittel: Referral guidelines for imaging. Samordnet av Den europeiske kommisjon (2000)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd

 

FORSKNING, FAGARTIKLER

Nakkens anatomi, fagartikkel.
Professor Per Holck redegjør grundig for oppbyggningen av alle strukturer i nakken, og hvordan disse påvirkes av skader. Fra tidsskrift for den Norske Legeforening.

Case studie av svensk lege fra 2006 der han beskriver hvordan funksjonell MR påviste skader som har vært ignorert i svensk helsevesen. Pasientene fikk etter operasjon betydelig symptomlette.
Whiplash injuries can be visible by functional magnetic resonance imaging (Bengt H Johansson MD)

Verdensledende nevrokirurg (Fraser Henderson) operasjonsindikasjon i hode/nakke overgang. Spesielt fokus på sykdommen EDS, men også relevant for andre med alvorlig instabilitet i Nakke/hode overgangen.
Power-point presentasjon nevrokirurg FraiserHenderson

 

BIOKJEMI VED SKADER

Sekundær mitokondriepati («ME-symptomer»):

Skader påvirker biokjemien i kroppen, og kan gi opphav til utmattelse og multisystemsvikt:

Bodo Kuklinski – Cryptopyrroluria, nitrosative stress and mitochondrial disease

Bodo Kuklinski: Kryptopyrrolurie – The forgotten metabolic disorder

Sarah Myhill: CFS – The central cause: Mitocondrial failure

 

Mange skadde mener de får litt mer energi med høydose injeksjoner av vitamin B12. Her to artikler som forteller om dette med utgangspunkt i ME, hvor noen pasienter har rapportert om noe av det samme.

Charles W. Lapp: bruk av vitamin B12 i behandlingen av kronisk utmattelsessyndrom

Eva Storkmoen: Vitamin B12 til pasienter med ME

 

TMD & KJEVEPROBLEMATIKK

Her kan du lese mer om TMD og kirurgi
http://www.tmjsurgery.com

Dr Gerhard Undt er en fremragende, europeisk kjevekirurg
http://www.kiefergelenk.at

Viktig artikkel om hvorfor kjeveplager rammer hele kroppen og hvordan det henger sammen med nakken
http://www.moderndentistrymedia.com/jan_feb2012/glastier.pdf

Generelt om TMD
http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2010/P10-12-840-1.pdf

 

DIVERSE UKATEGORISERT:

3D SPINE SIMULATOR
Interaktiv modell av hele ryggsøylen som viser sammenhengen mellom den enkelte virvel, nerver og kroppens organer.
http://demo.chiromatrix.com/3d_spine/nerve_chart/index.htm

Rapport: Muskel- og skjelett koster 70 milliarder årlig
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Muskel-og-skjelett-koster-70-milliarder-aarlig