På denne siden har vi samlet en rekke videoer som belyser ulike områder av Nakke- og Kjeveproblematikk. Scroll nedover siden for å finne noe som interesserer deg

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Atlantoaxial instabilitet

Atlantoaksial instabilitet betyr økt bevegelsesutslag mellom første og andre nakkevirvel. Første virvel heter atlas (c1) og bærer vekten av hodet, andre virvel heter axis (c2) og er ansvarlig for rotasjon. Skade på bindevev, leddbånd, membraner og leddkapsler gjør at hodet, atlas og axis ikke holdes godt nok på plass. Instabilitet kan også forekomme i resten av ryggsøylen.

Atlantoaxial instabilitet kan gi en lang rekke symptomer. Ofte blir ikke symptomene knyttet til denne skaden fordi de kan være diffuse. Man må benytte dynamiske radiologiske metoder for å påvise instabilitet, noe man unnlater å gjøre i Norge. Det som blir kalt «whiplash»/ nakkeslengskade er ofte i realiteten atlantoaksial instabilitet, og er årsak til smerter og symptomer det norske helsevesenet prøver å bortforklare. De som ikke blir hjulpet med konservativ behandling kan trenge operasjon for å stabilisere nakken.

Se hvordan kjeve (TMJ) og nakke påvirker kroppen din

• Det er en sammenheng mellom nakke og kjeve , pluss kraniebena og kroppsholdningen. Feilstillinger ett sted
forplanter seg til hele kroppen.

• det er en spesiell sammenheng mellom kjevefunksjonen og de to øverste nakkevirvlene.

• Temporomandibular joint er det samme som kjeveledd. Skader og feilstillinger i kjeveleddet fører til kjeveleddsdysfunksjon, ( temporomandibulær dysfunksjon,ofte forkortet til TMD)

Videoen illustrerer hvordan feilstillinger i nakke/kjeve fører til press på nerver, blodårer, hjernestammen og blokkerer spinalvæsken. Dette gir utallige symptomer. I tillegg gir feilstillinger stram muskulatur, fordi kroppen prøver å kompensere for ubalansen i leddene. På sikt vil man kunne få slitasjeskader i andre deler av kroppen: skuldre, rygg og hofte er vanlige punkter.

Det er flere ulike behandlingsmetoder som kan være aktuelle, alt fra konservative metoder – til kirurgi for de hardest rammede. I videoen ser vi et eksempel på hvordan en riktig tilpasset bittskinne hjelper kjeveleddet i riktig posisjon, og dermed retter også resten av kroppen seg opp. Det er helt avgjørende at bittskinnen er korrekt laget.

Rotasjons-instabilitet

Instabilitet øverst i nakken kan gi mange symptomer. Det er mange strukturer som kan bli skadet i dette området, for eksempel leddbånd. Når leddbånd er skadet, klarer ikke leddene å holde seg skikkelig på plass ved belastning. Bevegelsene blir dermed større enn normalt og dette kan gi press på nerver, blodårer og ryggmarg.

Dersom hodet er rotert i skadeøyeblikket, er særlig to leddbånd (ligamenter) som kalles alare utsatt. Alare-ligamentene stabiliserer hodet sideveis og hindrer overrotasjon. Når alare er svekket, kan rotasjonsutslaget i leddene bli så stort at blodårer som forsyner hjernen delvis klemmes av. Alt etter hvilket område i hjernen som får for lite blod, oppstår det ulike symptomer. Muskelspenninger vil til dels kompensere for «slarket» i leddbåndene, så stiv og øm muskulatur er vanlig når man har denne skaden. Stram muskulatur stabiliserer det skadde omtådet, men bidrar også selv til smerter og symptomer.

Instabilliteten kan være liten og den kan være stor. Det er ikke alltid at styrken på symptomene er forenlig med graden av instabilitet. Noen med liten instabilitet kan være mye plaget, og motsatt. Har man instabilitet, kan symptomer øke gradvis over flere år pga følgeskader og sensitisering. Slarkete leddbånd er dessuten mer utsatt for nye skader. Det er mange faktorer som spiller inn, og for å kunne finne riktig behandling for den enkelte er det nødvendig med en grundig utredning både klinisk og radiologisk.

Dersom instabiliteten er stor og man blir utsatt for et nytt mindre uhell, kan blodåren klemmes helt av og føre til hjerneslag. Dette er heldigvis svært sjelden, men minner oss om at instabilitet grunnet skadde leddbånd må tas på alvor og diagnostiseres med objektive metoder.

Real Time 3D CT av kjeveleddet

Denne videoen viser hvordan kjeveleddet (TMJ) kan avbildes i bevegelse med avansert dynamisk 3DCT- og man kan også se medbevegelser i nakken. Mange har skader i både kjeve og nakke uten å vite om det.

Det er sammenheng med nakke og kjeve , og når kjeven er i bevegelse er 136 muskler involvert. Derfor er det viktig å få utredet om det er skader i kjeveledd og dysfunksjon. Kjeveleddsdysfunksjon vil påvirke nakken, og skader i nakken vil påvirke kjevens funksjon. Ettersom dette går begge veier må det en tverrfaglig utredning til for å diagnostisere hva som er skadet , og for å vite hvor smerter og dysfunksjon har sitt utspring.

Digital Motion X-Ray (DMX)

 

«I THOUGHT THE GUY WAS GONNA DIE! HIS NECK WAS BROKEN AND MISSED ON X-RAYS!»

I Norge tar man ikke dynamiske bilder av nakken ved skader. Hva betyr egentlig dette? Jo det betyr at avrevne leddbånd og feilstillinger i øverste del av nakken, kroppens mest sårbare område, blir rutinemessig oversett av sykehusene. Ja, du leste riktig: Rutinemessig oversett. Røntgen/CT/MR i statisk stilling viser ikke disse potensielt dødelige skadene.

Skadene du ser på denne videoen ville aldri blitt påvist av norsk helsevesen. Ifølge norske leger eksisterer nemlig ikke disse skadene i det hele tatt – det er psykosomatisk og skal behandles med antidepressiva. Dette står i lærebøkene til norske medisinstudenter. Kunnskapen om diagnostikk og behandling har vært tilgjengelig internasjonalt i mange tiår, men avfeies av norske leger som «eksperimentelt». Resultatet av dette er titusenvis av invalidiserte mennesker og store kostnader for samfunnet, mens korrupte kirurger, dommere og forsikringsselskap håver inn store penger.

Digital Motion X-ray 2

Objektiv diagnose med DMX

I videoen ser du eksempler på hvordan Digital Motion X-ray (DMX) kan diagnostisere skader objektivt og nøyaktig i hele kroppen. Særlig nyttig er DMX for å undersøke mobile ledd som nakke, kjeve, skulder og kne.

DMX er en digitalisert videreføring av bevegelsesrøntgen (fluroscopi). Med DMX kan bildene kan tas i høy oppløsning og spilles av som en dynamisk film som man kan få med seg på DVD. Med DMX kan radiografen finne problemområder i bevegelse som ikke vil bli oppdaget på et statisk røntgenbilde. Noen har kanskje tatt stående dynamisk bøy/strekk røntgen av nakken? Fordelen med DMX er at man kan ta bilder i sanntid i alle retninger også rotasjon og sidebøy og få med alle bevegelser også mellom ytterpunktene.

Med DMX kan feilstillinger måles nøyaktig i millimeter etter bestemte protokoller, i tillegg til at man visuelt ser abnormal bevegelse. Et utrolig spennende verktøy for radiologer/terapeuter/kirurger og advokater som ønsker å få objektive svar på hva som feiler «vanskelige pasienter»…

Det er så vidt vi vet ingen i Norge som har dette apparatet enda, men vi håper i første omgang at noen seriøse personer i privatpraksis kan være interessert i å investere i det og sette seg inn i særlig diagnostikk av nakke/kjeveskader. Det er et stort marked av pasienter som i dag ikke har korrekt diagnose, og som enten feilbehandles eller ikke får behandling i det hele tatt.

DMX er mye rimeligere, raskere og enklere å håndtere enn den typen upright-MRI som behøves for å diagnostisere skader i hode/nakke overgang. Det er en litt stråling fra DMX, men ikke særlig mer enn det er på en standard CT-undersøkelse. DMX kan ikke se bløtvev, ryggmarg og nerver – slik upright MRi kan. På sikt ønsker vi selvsagt begge deler i Norge.

 

Dynamisk MRi

Vi ser på dette klippet et eksempel på en skade som bare kan påvises med dynamisk radiologi – det vil si avbildning av kroppen i ulike posisjoner. I dette eksempelet brukes det stående MR, men dynamiske bilder kan også tas med metoder som røntgen, CT, fluroscopi, DMX.

I nøytral posisjon ser vi i dette tilfellet ikke noen skade, men idet pasienten bøyer seg lett fremover presser en mellomvirvelskive på ryggmargen. Når dette funnet samsvarer med pasientens smerter og symptomer har man funnet årsaken til disse og kan behandle det. Slike bilder forklarer hvorfor mange pasienter har smerter og symptomer ved spesielle stillinger og bevegelser, men ikke får noen svar på sine plager når de undersøkes i Norge der bildene tas statisk. Også skader i rygg, kjeve og andre deler av kroppen kan ha nytte av dynamiske bilder, og da helst i vektbærende stilling.

 

Interpellasjon Stortinget 2009 Nakkeskade

Utdrag fra interpellasjon i Stortinget vedrørende nakkeskader, 2009. Dette endte med at Stortinget vedtok at situasjonen for nakkeskadde skulle endres i Norge. Klar tale fra stortingsrepresentant Henriksen som sier rett ut hvordan samrøret mellom spesialister og forsikringsbransjen er, hvordan direktoratet bevisst skjuler tall og nekter å ta inn internasjonal medisin. Det er 7,5 år siden dette klippet fra Stortinget, og fortsatt nekter helsemyndighetene og dermed sykehusene å følge dette vedtaket som innebærer at nakkeskadde skal ha rett til korrekt diagnostikk og behandling av instabile nakkeskader, og følgestilstandene dette medfører. Alt tyder på at press utenfra må komme for å få endret situasjonen, og det utenlandske kontrollorganet ESA har nå påpekt ovenfor Norge at praksisen ikke er i samsvar med internasjonal lovgiving.

Se hvordan fasettleddene skades

Mellom nakkevirvlene er det såkalte fasettledd på hver side som styrer og binder nakkevirvlene sammen. Disse er omgitt av en leddkapsel som beskytter leddet, og som også bidrar til stabilitet og smidig bevegelse. Ved hurtige rykk eller langvarig strekk kan leddbånd som omgir leddkapselen skades og føre til instabilitet. Alle nivå i nakken kan rammes, men spesielt utsatt er leddet C1-C2 som har stor mobilitet ved rotasjon. Skade på leddkapselen kan også føre til en betennelsesreaksjon som gir både smerte og nedsatt bevegelse, på tilsvarende måte som når man ryker menisken i kneet.

Det er normalt helt uproblematisk å manipulere nakken, dersom det gjøres med hensikt i en gjennomtenkt behandlingsstrategi på en person som ikke har betydelig instabilitiet eller andre skader i nakken. Derimot kan hyppig og «brutal» manipulering av nakken, også på en i utgangspunktet frisk person, skade bløtvevet som stabiliserer og hjelper fasettleddene. Det kan også skje ved alle traumer der nakken får et plutselig og kraftig rykk – spesielt i rotasjon. Mindre kjent er det at mange små, repetitive traumer etter idrett, langvarig strekk på nakken i forbindelse med arbeid på PC eller bøyd arbeidsstilling over tid også kan svekke stabiliteten i nakken. Flere av de små leddbåndene består nemlig hovedsaklig av kollagen, som i utgangspunktet er et sterkt vev men som er svært lite elastisk.

På grunn av det tette nettverket av nerver, blodårer, ryggmarg og nærhet til hjernen, KAN det oppstå  en lang rekke symptomer på grunn av instabilitet i nakken:

– angst
– synsforstyrrelser
– kognitive problemer
– svimmelhet
– smerter i øret
– ansiktssmerte (trigeminusnevralgi)
– hodepine/migrene
– søvnvansker
– sensitivitet for lys
– vansker med å holde hodet oppe
– hukommelsesproblemer
– kvalme
– nakkesmerte/stivhet
– nummenhet i ansikt eller tunge
– utstrålende smerte til armene
– mister følelse/nummen i armene
– tinnitus
– kjeveleddsmerte
– utmattelse
– og mye mer

Traumatisk hjerneskade

Denne videoen viser hva som kan skje med hjernen i en bilulykke. Hjernen er bløt og ligger mer eller mindre løst inni hodeskallen, og ved en krasj blir den slynget frem og tilbake i kraniet slik at en traumatisk hjerneskade kan oppstå.

Det kan føre til kroniske plager som kognitive problemer, hodepine, svimmelhet, søvnvansker og mye mer.

I en ulykke oppstår det ofte flere skader – såkalt multitraume.
På grunn av bilbelte, airbag, ABS bremser og annen moderne teknologi slipper de fleste i dag unna biluhell med livet i behold og uten ytre skader. Desto flere overlever med permanente og invalidiserende men såkalt «usynlige» skader, som ikke er oppdages i de undersøkelsene som brukes rutinemessig i helsevesenet i dag.

I en ulykke utsettes kroppen for sterke krefter på grunn av hastighetsendring, såkalte akselerasjon – deakselerasjon. Dette fører til en bevegelse i nakken som kalles nakkesleng. Nakkesleng er ingen skade, men en skademekanisme som kan føre til permanente skader på bløtvev i nakken. Som vi ser, kan «nakkesleng»-mekanismen også gi skader på hjernen. I tillegg er kjeveskader, skulderskader og ulike kompresjonsskader på indre organer også vanlig – derfor MULTITRAUME.

De omfattende skadene vi her snakker om skjer ikke bare i bilulykker. De kan også oppstå ved voldshendelser, i sport, friluftsliv, ved å falle ned en stige, traumatisk fødsel, ved feilbehandling under narkose og mye mer. Skadene kan være akutte eller akummulerte over tid. Det er heller ikke alltid det er en sammenheng mellom hvor kraftig traumet er og hvor store skader som oppstår. Symptomer kan komme akkutt – men de kan også komme forsinket mange år etter traumet.

«Nakkesleng» er dermed i mange tilfeller langt mer alvorlig og omfattende enn det trivielle navnet skulle tilsi. Mørketallene er store og tusenvis av nordmenn går med kroniske smerter og symptomer som skyldes udiagnostiserte skader.

Nakke- og kjeveskadde landsforening er derfor tydelige på at vi krever reell tverrfaglig utredning av pasienter som har vært utsatt for traumer. Den såkalte «tverrfagligheten» i helsevesenet i dag holder ikke mål – da det er et altfor ensidig fokus på psykosomatikk, bagatellisering og bortforklaring av pasientenes skader. Det er helt uakseptabelt at mennesker skal være nødt til å lide så mye, når vi vet at de aller fleste kunne fått bedre livskvalitet med riktig behandling.