Kontakt

Likepersoner

Likemenn skal ikke fungere som terapeuter eller være de som gir medisinsk råd og veiledning eller tilsvarende, men være en person å snakke med som har vært gjennom mye av det du kanskje lurer på nå.

Om likemannstjenesten

Gjennom likemannstjenesten ønsker vi å utvikle tiltak som skal komme den enkelte til gode. Vi har stor tro på den erfaring/kompetanse våre likemenn innehar med bakgrunn i hva de selv har opplevd. Våre likemannstiltak tar sikte på at denne erfaringen skal kunne utveksles mellom personer som har eller har hatt lignende og like erfaringer. Vi ser det som særlig viktig at medlemmer som har vært skadet over tid, og som lever greit med sine skader, skal kunne bidra overfor nydiagnostiserte eller overfor personer som opplever å være i en vanskelig    situasjon av andre grunner.

likemann

 

 

Trygve Harald Johannessen

Likeperson

Kort info om meg: Jeg ble flereartet alvorlig skadd i 1987.(Ble utsatt for blindvold). I tiden etterpå har jeg opplevd massiv motarbeiding,fra ulike hold,og det er ingen tvil om at den Norske Stats korrupte myndigheter har begått overgrep de ikke klarer å prate
i fra.
Jeg har som så mange andre skadde måttet dra til utlandet for å få bevist skrikende behov for Nevrokirurgisk behandling inkludert kjevekirurgi. Har så langt deretter vert igjennom 2 stk. livreddende nakkeavstivningsoperasjoner uten å få rehabilitering, og dessutan annen kirurgi.
Status: Fortsatt ikke ferdig utredet og behandlet, men jobber med saken! Sjangsen er stor for at Du har bruk for informasjon jeg/vi har på lager eller kan skaffe! Det lønner seg å være medlem av foreningen!
Jeg kan nås på tlf.: 4735 1593 og på e-post: trygvebass@gmail.com
Mvh.Trygve Harald Johannessen

Inger Kolstad

Likeperson

Fra Eidsfoss.  Skadet i 1989 i trafikkulykke.
Tlf  9280 5100,  e-post: imk-palo@hotmail.com

Følg oss på Facebook