Kontakt

Likepersoner

Likemenn skal ikke fungere som terapeuter eller være de som gir medisinsk råd og veiledning eller tilsvarende, men være en person å snakke med som har vært gjennom mye av det du kanskje lurer på nå.

Om likemannstjenesten

Gjennom likemannstjenesten ønsker vi å utvikle tiltak som skal komme den enkelte til gode. Vi har stor tro på den erfaring/kompetanse våre likemenn innehar med bakgrunn i hva de selv har opplevd. Våre likemannstiltak tar sikte på at denne erfaringen skal kunne utveksles mellom personer som har eller har hatt lignende og like erfaringer. Vi ser det som særlig viktig at medlemmer som har vært skadet over tid, og som lever greit med sine skader, skal kunne bidra overfor nydiagnostiserte eller overfor personer som opplever å være i en vanskelig situasjon av andre grunner.

 

likemann

 

 

Trygve Harald Johannessen

Likeperson

Kort info om meg: Jeg ble flereartet alvorlig skadd i 1987.(Ble utsatt for blindvold). I tiden etterpå har jeg opplevd massiv motarbeiding,fra ulike hold,og det er ingen tvil om at den Norske Stats korrupte myndigheter har begått overgrep de ikke klarer å prate i fra. Jeg har som så mange andre skadde måttet dra til utlandet for å få bevist skrikende behov for Nevrokirurgisk behandling inkludert kjevekirurgi. Har så langt deretter vert igjennom 2 stk. livreddende nakkeavstivningsoperasjoner uten å få rehabilitering, og dessutan annen kirurgi. Status: Fortsatt ikke ferdig utredet og behandlet, men jobber med saken! Sjangsen er stor for at Du har bruk for informasjon jeg/vi har på lager eller kan skaffe! Det lønner seg å være medlem av foreningen!

Du når meg på 473 51 593 og thj@nakkeogkjeve.no.

Inger Kolstad

Likeperson

Fra Eidsfoss. Skadet i 1989 i trafikkulykke.
 
Du når meg på 928 05 100 og imk-palo@hotmail.com
 

Knut Albert Pedersen

Likeperson

Født i 1954 og bor på Brøtsø i Færder kommune. Har TMD og instabilitet i øvre nakke.
 
Du når meg på 916 344 55 og kap@nakkeogkjeve.no.
 

Vigdis von Ely

Likeperson

Bor i Bergen. Hjelper med lovverket (lenker). Litt om kosthold også. Erfaring med behandlere.
 
Du når meg på 928 43 552 og vve@nakkeogkjeve.no.
 

Arnt Ivar Gravklev

Likeperson

Bor i Telemark/Siljan. Skadd med de problemer som følger. Etter dette prøver jeg å hjelpe mennesker «I samme båt».
Helse, jus, politikk osv.
 
Du når meg på 920 24 779 og aig@nakkeogkjve.no.
 

Espen Rognaldsen

Likeperson

Bor i Bergen.
 
Du når meg på eur@nakkeogkjeve.no.
 

Ivar Hetle

Likeperson

Bor i Breim i Sogn og Fjordane.
 
Du når meg på 911 41 499 og ih@nakkeogkjeve.no.
 

Følg oss på Facebook