Behandler skadde leddbånd med stamceller

Som den første klinikken i verden meddeler amerikanske Colorado Regenexx clinic at de kan behandle skadde leddbånd i overgang hode/nakke med stamcellebehandling. Metoden regnes fortsatt som eksperimentell, men har lovende resultater. Det er stor interesse rundt...

les mer

Fysioterapeut: – Facebooksiden til Nakke- og Kjeveskaddes Landsforening gjør folk psykisk syke

Foreningen mottar stadig tilbakemeldinger fra skadde hvor de menneskelige lidelsene er store. Vi får også tilbakemeldinger fra fagfolk , mange er positive til arbeidet vi gjør. Imidlertid er ikke alle det , og idag har vi mottatt en tilbakemelding fra en fysioterapeut. Vi velger å legge ut samtalen med denne fysioterapeuten for å vise de utfordringene vi står overfor med tanke på det norske helsevesenet og holdningen til folk som er skadet.

les mer