Kritisk til leger i dobbeltroller

Kritisk til leger i dobbeltroller

En av hovedårsakene til at nakkeskadde ikke får korrekte diagnoser og behandling i Norge, er leger som skriver erklæringer til fordel for forsikringsselskapene. Dette tjener enkelte leger 3 ganger så mye på som jobben ved sykehuset.

les mer
Svenske leger drar til Tyskland for å operere nakken

Svenske leger drar til Tyskland for å operere nakken

I Skandinavia får ikke pasienter diagnoser og behandling for alvorlige nakkeskader, og blir tvunget til å reise til utlandet for behandling i flere tilfeller. Leger kan også bli skadet, og gjør seg da ofte de samme vurderinger av manglende helsetilbud her hjemme som sine tidligere pasienter.

les mer