Våre verdier og omdømme

Vårt omdømme

 

Profesjonell

Vi skal fremstå som en profesjonell organisasjon ovenfor våre interessenter og samarbeidspartnere gjennom alle kommunikasjonskanaler.

Hjelpsom

Vi skal i størst mulig grad hjelpe våre medlemmer med de problemmer de har.

Tilgjenglighet

Vi er en interesseorganisasjon som skal i største mulig grad være tilgjengelig for våre medlemmer innen rimelighetens grenser.

Våre verdier

 

Respekt

Vi skal opptre med respekt og ydmykhet mot alle medlemmer og andre interessenter. Med dette mener vi anerkjennelse av hverandres ulikheter og bruk av dette til felles beste. Alle medlemmer er likeverdige for foreningen, og skal gis like forutsetninger og muligheter til å få hjelp.

Redelighet

For at vi skal bli et naturlig sted å henvende seg for interessenter angående nakke og kjeveskadde vil vi skape tillit ved å være åpne, tydelige, ærlige og holde det vi lover. Vi skal i størst mulig grad oppfylle våre medlemmers forventninger.

Empati

Vi skal vise empati for våre medlemmer og andre interessenter. Med empati mener vi å vise innlevelse og medfølelse.